012 361 4545

About the Carcass Competition Function


About the Competition

Die Nasionale Karkaskompetisie groei van 3 skoue in 1984 af tot 66 Kommersiële en 15 Opkomende Boer Skoue 31 jaar later in 2015.

 

Alle Rooivleis spesies naamlik Bees, Lam, Bok en Vark neem deel.

 

Die belangrikheid en waarde van hierdie kompetisies word deur die Rooivleisbedryf besef omdat kwaliteit wêreldwyd  ‘n vereiste is en gevolglik inslot met die doelstellings van die kompetisie naamlik om aan produsente te demonstreer hoe om karkasse te produseer ooreenkomstig mark spesifikasies en verbruiker behoeftes.

627 Kommersiële Boere en 73 Opkomende Boere het hierdie jaar deelgeneem aan die onderskeie kompetisies.

`n Totaal van 5 376 Beeste, Lammers, Bokke en Varke was Kommersieël ingeskryf  terwyl 783 Beeste, Lammers, Bokke en Varke deur Opkomende Boere ingeskryf was.

Die kriteria waaruit die punte opgemaak word bestaan uit :

Massa geskiktheid          5%
Vetheid       75%
Bouvorm       20%

 

Die wen persentasies wat hierdie siklus behaal is, is as volg vir enkel en groep wenners :
 

       Enkel Kommersieël           Enkel Opkomend     
     
Beeste 99.85% 98.78%
Lammers         99.91% 98.62%
Bokke 98.61% 86.68%
Varke 98.30% 98.86%
     
  Groep Kommersieël Groep Opkomend
     
Beeste 99.20% 88.93%
Lammers         98.15% 94.19%
Bokke 94.04% 79.08%
Varke 94.33% 95.33%
     

Urgent Notice

Please note we are still busy with our new website. Please take a look around. Any suggestions can be emailed to rudivdw@samic.co.za. Our website is best viewed on Chrome and Firefox.