012 361 4545

About the Competition

Die Nasionale Karkaskompetisie groei van 3 skoue in 1984 af tot 66 Kommersiële en 15 Opkomende Boer Skoue 31 jaar later in 2015.

Alle Rooivleis spesies naamlik Bees, Lam, Bok en Vark neem deel.

Die belangrikheid en waarde van hierdie kompetisies word deur die Rooivleisbedryf besef omdat kwaliteit wêreldwyd  ‘n vereiste is en gevolglik inslot met die doelstellings van die kompetisie naamlik om aan produsente te demonstreer hoe om karkasse te produseer ooreenkomstig mark spesifikasies en verbruiker behoeftes.

Die kriteria waaruit die punte opgemaak word bestaan uit :

Massa geskiktheid      5%
Vetheid      75%
Bouvorm      20%

 

Die wen persentasies wat hierdie siklus behaal is, is as volg vir enkel en groep wenners :

     Enkel Kommersieël           Enkel Opkomend     
Beeste 99.00% 97.10%
Lammers 99.77% 98.43%
Bokke 94.79% 88.86%
Varke 94.91% 90.92%
Groep Kommersieël Groep Opkomend
Beeste 98.30% 94.15%
Lammers 97.22% 94.01%
Bokke 91.73% 88.20%
Varke 91.43% 87.95%

error: Content is protected !!