012 361 4545

Forms and Downloads

FORMS AND DOWNLOADS

Forms (Acts):

SUID-AFRIKAANSE VLEISBEES-, BOK-, SKAAP- & VARKRASSE

Samic is trots daarop om ‘n eerste uitgawe van die Vleisbeesrasse, Skaaprasse, Bokrasse en Varkrasse in een bundel vir die Bedryf, Landbou Kolleges en Landbouskole saam te stel. 

Ons is van mening dat hierdie samestelling van groot hulp kan wees vir bovermelde instansies in so verre dit die bekendheid van alle rasse by wyse van foto’s nou vir die eerste keer beskikbaar stel. 

Samic vertrou dat hierdie uitgawe ‘n lang verwagte gaping in hierdie verband sal vul en sal met belangstelling die aanvraag hiervan dophou. 

Indien die aanvraag hervan so ‘n mate van belangstelling wek, beplan Samic om later ‘n tweede uitgawe met meer inligting, veral vir boerderypraktyke en ander belanghebbende partye saam te stel. 

Samic wil hiermee sy dank en waardering uitspreek teenoor Stamboek SA en die betrokke Teelgenootskappe wat al die foto’s hierin vervat aan ons beskikbaar gestel het.

A1 Plakkate en A4 Boekies Beskikbaar:

Kostes:  

A1 x 1 = R 87.72  

A1 x 3 = R263.16  

A1 x 4 = R350.88

A4 Boekie = R 50.00  

Posgelde

R156.11 

* Pryse sluit BTW uit

 

BEES: A1 PLAKKATE EN A4 BOEKIES

SKAAP: A1 PLAKKATE EN A4 BOEKIES

BOK: A1 PLAKKATE EN A4 BOEKIES

VARK: A1 PLAKKATE EN A4 BOEKIES

error: Content is protected !!